V čom premýšľajú bohatí ľudia inak, ako chudobnejší?

Prinášame vám tabuľku rozdielov v premýšľaní bohatých a chudobných ľudí. Odpovede na to, ako sa líši myslenie bohatých a chudobných hľadal päť rokov Thomas Corley. Svoje závery publikoval v knihe Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals. Pozrite si 10 tvrdení, o ktorých si bohatí a chudobní myslia pravý opak.

Rozdiely v rozmýšľaní bohatých a chudobných
 konštatovanie  súhlas bohatých (%)  súhlas chudobných (%)
 1 Denné návyky majú veľký vplyv na finančný úspech. 52 3
 2 Dosiahnuť americký sen už nie je možné. 2 87
 3 Vzťahy ovplyvňujú finančný úspech. 88 17
 4 Spoznávanie nových ľudí si užívam. 68 11
 5 Úspory sú rozhodujúcim faktorom   finančného úspechu. 88 52
 6 Verím v osud. 10 90
 7 Kreativita je dôležitým aspektom ovplyvňujúcim úspech. 75 11
 8 Mám rád to, čím sa živím. 85 2
 9 Dobrý zdravotný stav je pre úspech veľmi dôležitý. 85 13
 10 Pri hľadaní bohatstva som musel riskovať. 63 6
zdroj: Thomas Corley

1. Bohatí ľudia si myslia, že ich návyky im do veľkej miery ovplyvňujú život.
Bohatí ľudia si myslia, že zlé návyky priťahujú nešťastie a tie dobré vytvárajú príležitosti uspieť.„Veľa bohatých ľudí si myslí, že majú v živote šťastie, a veľa chudobných si myslia, že majú v živote smolu,“ píše vo svojej knihe Thomas Corley.

2. Bohatí ľudia veria v americký sen.
Americký sen je založený na myšlienke neobmedzených možností a toho, že uspieť môže každý. Veľká časť bohatých ľudí si myslí, že prežiť americký sen je stále možné.

3. Bohatí ľudia si cenia osobné a profesijné vzťahy.
Nielenže bohatí ľudia veria v dôležitosť vzťahov, ale tiež vyvíjajú veľké úsilie, aby tieto vzťahy udržiavali. Majú vo zvyku zablahoželať svojim známym k narodeninám či sa im čas od času ozvať a pozdraviť ich. „Keď som sa na vzťahy začal sústrediť a udržiaval pravidelný kontakt, zarobil som 60 tisíc USD navyše,“ komentuje to Corley.

4. Bohatí ľudia radi spoznávajú nové tváre.
Ocenenie už existujúcich vzťahov ide ruka v ruke s budovaním tých nových. Bohatí ľudia radi stretávajú nové tváre a veria, že im ich obľúbenosť pomáha uspieť vo svete financií.

5. Bohatí ľudia si myslia, že je dôležité šetriť.
„Bohatstvo nie je len o zarábaní hŕby peňazí,“ vysvetľuje Corley. Je to tiež o šetrení a akumulácii bohatstva. Mnoho ľudí nie je bohatých vďaka vysokým príjmom, ale vďaka vysokej miere úspor.„Sám sa snažím svojim deťom vštepiť pravidlo 80/20, teda žiť s 80% príjmov a zvyšných 20% šetriť.“


6. Bohatí ľudia veria, že si cestu životom vytvárajú sami.

Chudobní ľudia si nemyslia, že sú pánmi situácie a svoje postavenie môžu ovplyvniť. „Väčšina bohatých ľudí, s ktorými som hovoril, sa k bohatstvu dopracovala postupne. Jednoducho verili vo svoje schopnosti a šli si za svojím cieľom,“ hovorí Corley.

7. Bohatí ľudia stavajú kreativitu nad inteligenciu.
Bohatí ľudia vidia v kreativite základ úspechu, chudobní ľudia prikladajú väčšiu váhu inteligencii.„Pri pohľade na moje štatistiky zistíte, že väčšina bohatých ľudí bola v škole priemerná,“ hovorí Corley. „Inteligencia k úspechu nestačí.“

8. Bohatí ľudia majú radi svoju prácu.
To, že bohatí majú radi svoju prácu, nie je náhoda. Až 86 % opýtaných pracuje viac ako 50 hodín týždenne a 81 % odvádza väčšie výkony, ako sa od nich vyžaduje. Corley vysvetľuje, že ich pracovné nasadenie súvisí s kreativitou. „Týmto ľuďom sa podarilo objaviť vášeň, ktorá ich živí.“

9. Bohatí ľudí si myslia, že zdravie má vplyv na úspech.
„Jeden z účastníkov štúdie mi povedal, že z nemocničného lôžka peniaze nezarobí,“ spomína Corley. „Bohatí ľudia berú zdravie ako potenciál, ktorý im umožní viac pracovať a viac zarobiť.“

10. Bohatí ľudia sú ochotní riskovať.
Štúdie sa zúčastnilo veľa ľudí, ktorým sa podarilo rozbehnúť vlastný biznis. Cesta za úspechom však nebola bez výtlkov. „Úspech dosiahli vďaka tomu, že sa dokázali poučiť z vlastných chýb,“upozorňuje Corley. Minimálne raz zlyhalo v živote či podnikaní 27 % bohatých účastníkov štúdie, ale len 2 % chudobných.