Počas tohto sviatočného obdobia majú deti a študenti prázdniny, dospeláci zas poväčšine dovolenku. Veľká koncentrácia ľudí je na horách, pretože kedy inokedy praktizovať zimné radovánky, ak nie teraz?

Všetci športovci, aj tí príležitostní, sa tešia na to, ako konečne pôjdu na lyže alebo snowboard. Niet nad ten pocit, keď sa spúšťame dolu svahom: prečistíme si myšlienky, vyprázdnime hlavu, zabudneme na starosti všedných dní. Tváre vyštípané mrazom sa dolu v bufete zahrievajú čajom, kávou alebo horúcou čokoládou (dúfajme, že ničím iným).

Na kopci ale treba dodržiavať určité pravidlá.

Čo je tzv. Biely kódex?

Netreba zabúdať na to, že všetko má svoje medze. Nikto predsa nechce sviatky, prípadne aj nasledujúce dni a týždne, stráviť v nemocnici. Zimné športovanie má takisto určité normy a pravidlá, ktoré by mal každý, kto sa zdržuje na svahu, dodržiavať.

Tieto pravidlá odporúča aj Medzinárodný lyžiarsky zväz. Síce nie sú zakotvené v legislatíve, no v prípade nehody na nedodržanie kódexu prihliadajú aj súdy. Skrátka sú to na jednej strane samozrejmé veci, na strane druhej nie každý o nich vie.

Zásadných je týchto 10 pravidiel:

1. OHĽADUPLNOSŤ

Svah neslúži len mne, ale všetkým. Máme sa správať tak, aby sme neohrozili život a zdravie iných ľudí, aby sme sebe ani iným nespôsobili škodu nebezpečnou jazdou, nevhodným materiálom, ako aj zníženou schopnosťou reakcie – či už z dôvodu únavy, alebo napríklad požitím alkoholu. Alkohol a drogy na svah nepatria!

2. RÝCHLOSŤ A SPÔSOB JAZDY

Lyžiar či snowboardista musí prispôsobiť štýl jazdy svojim schopnostiam, počtu ľudí na svahu, terénu a podobne.

3. VOĽBA SMERU JAZDY

Platí, že lyžiar idúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú pod ním. Musí dodržiavať určitý odstup a predvídať smer jazdy pod ním jazdiaceho človeka.

4. PREDBIEHANIE

Predbiehať sa môže zľava aj sprava, avšak s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný vodič nebol ohrozený a mal dostatočný priestor.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ

Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo sa opäť rozbieha po zastavení, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom idúcim zhora a neohroziť ani tých pod sebou. Neočakávaný rozjazd sa dá len ťažko predvídať.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE

Na lyžiarskej trati lyžiar nesmie bezdôvodne zastať na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť je nebezpečné zostať na trati po páde – miesto treba čo najskôr opustiť.

7. VÝSTUP A ZOSTUP

Osoba schádzajúca dole alebo vychádzajúca hore po trati musí použiť okraj zjazdovky.

8. REŠPEKTOVANIE ZNAČIEK A POKYNOV

Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, ako aj riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

9. POSKYTNUTIE POMOCI

Každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností. Bezodkladne treba úraz oznámiť prevádzkovateľovi trate a/alebo Horskej záchrannej službe, čo najrýchlejšie privolať odbornú pomoc a zostať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci záchrannou službou.

10. PREUKAZ TOTOŽNOSTI

Každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, neposkytnutím údajov či útekom z miesta nehody vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode.

Dávajte si na svahu pozor! Na záver vám posielame ešte niečo na zlepšenie nálady.