Súčasná prítomnosť, všetky aktivity, vynálezy, procesy, ktoré momentálne poznáme, museli mať v minulosti niekde svoj začiatok.

Rovnako je to aj pri slove robot, ktorého počiatky siahajú do roku 1921.

Pojem robot sa objavil po prvý raz vo diele R.U.R dramatika Karla Čapka. Slovo robot je údajne českého pôvodu, ale už od začiatku jeho vzniku nemá jasnú definíciu. I keď každý vie robota charakterizovať inak, vo všeobecnosti ho vnímame ako stroj, ktorý je vybavený inteligentným zariadením, prostredníctvom ktorého na príkaz dokáže vykonávať pokyny.

Robotika je v súčasnosti veľmi vyspelá a v budúcnosti od nej môžeme očakávať ďalšie významné pokroky. Pre oblasť robotiky je lákavý nápad, že roboty ľuďom uľahčia prácu vo viacerých oblastiach. Výkonné roboty v autách prevažne obsahujú elektrický motor a prevodovku.

Zaujímavá je robotika, ktorá pre naštartovanie auta namiesto bežných materiálov využívala vzduch alebo olej.

Zdroj: pexels.com

Využitie priamo v praxi

Keď už spomíname robotov, určite ste si najprv pomysleli na tých klasických s hlavou, trupom a končatinami. I keď je ich zostrojenie skutočne namáhavé, práve takéto kúsky by sa dali efektívne využiť pri záchranných akciách.

Spomínané nápady sa zdali až do šesťdesiatych rokov takmer nereálne až do bodu, kedy spoločnosť Silicon Valley zostrojila ,,Shakey“ robota, ktorý dokáže vďaka kamerám reagovať na podnety. Takýto druh robotov však skôr zapojili do výroby, ktoré boli použité napríklad pri zváraní automobilov.

V súčasnosti sa tiež využívajú v továrňach pre výkon nebezpečných manipulačných úloh.

Roboti sú otázkou minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Zdroj: pixabay.com

Roboti sú otázkou minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Zdroj: pixabay.com

V osemdesiatych rokoch s ďalším prevratom prišla spoločnosť Honda, ktorá stojí za zrodom P3 (programom pre robotické riadenie). Výsledkom tohto programu bol robot, ktorý zvládal chodiť a ešte aj potriasť človeku rukou. V dnešnej dobe poznáme mnohé vyspelé roboty a metódy, ktoré im pomáhajú vykonávať svoju prácu.

Jedným z nich je metóda Lidar, ktorá sa používa v kombinácii s 2 až 3D kamerami, ktoré robotovi pomáhajú „vidieť“. Vďaka ich zabudovaným snímačom sa roboty využívajú aj v poľnohospodárstve napríklad pri zbere ovocia.

V budúcnosti môžeme očakávať v oblasti robotiky ďalšie významné pokroky. Zdroj: pixabay.com

Iným skvelým vynálezom sú aj pohony, ktoré sa využívajú na montážnej linke v automobilovom priemysle. Napríklad robot s menom ,,Kengoro“ dokáže vďaka svojej technológii urobiť aj kliky. Prevratnou udalosťou bolo aj vytvorenie robota menom Atlas od spoločnosti Boston Dynamics, ktorej roboti dokážu plynule chodiť. Sú jednoducho oveľa pokročilejšie.

Spoločnosť tiež na báze pohonu vyprodukovala robota s názvom SpotMini a zaujímavý je aj objav spoločnosti Syn Touch, ktorá vytvorila robotie prsty, ktoré dokážu vnímať teplotu.

Ako vyzerá budúcnosť robotov?

Zdá sa, že aj v budúcnosti môžeme očakávať ďalšie pokroky a objavy v oblasti robotiky. Zatiaľ robotom chýba samostatnosť, čo je ale priestor pre zlepšenie. Vízia nových prínosov ohľadom robotov by sa hodila aj pri spracovaní ich zamerania na nejakú oblasť. Jeden robot dokáže pracovať na výrobnej linke, druhý dokáže uchopiť do ruky nejaký predmet, prípadne potriasť rukou.

Našťastie, zatiaľ ani jeden nedokáže robiť všetko plnohodnotne ako človek. Pozoruhodné je naprogramované správanie niektorých robotov, ktorým bolo povedané, že robot niečo potrebuje. Napríklad kolík, ktorý mal zapadnúť do daného otvoru. Robot len vedel, že kolík potrebuje a išiel si poň. Vďaka podobnému učeniu môže byť toto cesta k objavu iných procesov.

Zdroj: Wired