Výnimočnosť slovenského športovca okamžite zamieňame za odbornú ekonomickú tému optimálneho zabezpečenia jeho športovej prípravy, reaguje Jozef Gönci, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR.

V prvom rade by sme  ešte raz radi zablahoželali Jánovi Volkovi a jeho realizačnému tímu za zisk titulu halového majstra Európy v behu na 60 metrov a opätovne ho uistili, že mu bude aj naďalej poskytovaná podpora zo strany štátu, píše MŠVVaŠ SR v tlačovej správe.

    Podľa dostupných informácií má Ján Volko pre aktuálnu sezónu zabezpečené finančné prostriedky z nasledovných štátnych zdrojov:

  1. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zaradilo športovca do projektu Top Tím s podporou 20 000 eur na športovú prípravu a 6000 eur na dofinancovanie potrieb realizačného tímu,
  2. Slovenský atletický zväz v rámci štátnej dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostáva v roku 2019 príspevok v celkovej výške 2 806 153 eur, čo je približne o 500 000 eur viac než v predchádzajúcom roku,
  3. Slovenský olympijský a športový výbor  mu prostredníctvom projektu Olympijskej solidarity poskytuje každý mesiac až do Olympijských hier Tokyo 2020 čiastku 650 USD na podporu športovej prípravy,
  4. Športové centrum polície, ktorého je zamestnancom a ktoré zamestnáva aj jeho dvoch hlavných trénerov, mu okrem sociálneho zabezpečenia poskytuje aj 20 000 eur na zabezpečenie športovej prípravy.

V každom prípade však opätovne zdôrazňujeme, že sme v prospech elitných športovcov pripravení po odbornej debate so športovými zväzmi doladiť aj kritéria neolympijských disciplín v projekte Top tím tak, aby nám z podpory neunikol žiadny športovec, ktorý výrazne reprezentuje našu krajinu. Úlohou systémovej starostlivosti o každého nášho talentovaného športovca je dosiahnuť výkonnosť špičkových reprezentantov Slovenska, píše MŠVVaŠ SR.

Jozef Gönci, štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR, reaguje na aktuálne medializované informácie: „Osobne považujem pre slovenský šport za veľmi nešťastné, ak tak pozitívnu tému, akou je výnimočnosť slovenského športovca, okamžite zamieňame za odbornú ekonomickú tému optimálneho zabezpečenia jeho športovej prípravy. Zdôrazňujem, že vyvinieme maximálne úsilie, aby Jánovi Volkovi a jeho realizačnému tímu nechýbali žiadne finančné zdroje pre zabezpečenie jeho športovej prípravy na Olympijské hry Tokyo 2020 v zmysle komplexného vyfinancovania optimálneho Harmonogramu športovej prípravy – dokumentu, ktorý presadzujeme ako základ pre udelenie akejkoľvek štátnej podpory.”