Kamiónová nákladná preprava je pravdepodobne jediný spôsob transportu, ktorý umožňuje premiestňovať náklad na akékoľvek miesto v krajine alebo za jej hranice priamo k dverám zákazníka.

LKV majú na cestách určité obmedzenia, čo neplatí iba u nás, ale aj v zahraničí. Využíva viacero typov vozidiel, no obmedzenia sa týkajú iba niektorých z nich. Ktoré to sú, si teraz povieme.

Obmedzenia v rámci Európy

Obmedzenia jazdy nákladnej dopravy sa v jednotlivých štátoch môžu líšiť, ale obvykle sa týkajú vozidiel nad 7,5 t. Nákladná doprava s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t má v Rakúsku celoročný zákaz jazdy po všetkých cestách v čase od 22:00 do 5:00. Počas soboty platí zákaz od 15:00 do 0:00 a v nedeľu od 0:00 do 22:00 pre všetky cesty. Týka sa to nákladných vozidiel bez prívesu a ťahačov s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a nákladných vozidiel, ak celková hmotnosť vozidla alebo prívesu presahuje 3,5 t.

Zdroj: unsplash.com

V Poľsku platí pre LKW nad 12 t obmedzenie jazdy po všetkých cestách v čase od 8:00 do 14:00, v nedeľu od 8:00 do 22:00, pričom ide o špeciálne obmedzenie počas leta. Zákazy platia aj počas sviatkov alebo deň pred štátnym sviatkom.

Obmedzenie počas letných víkendov sa týka aj Maďarska. Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t majú zákaz využívať kompletnú cestnú sieť v čase 15:00 až 0:00 v sobotu a 0:00 až 22:00 v nedeľu.

Obmedzenia jazdy v zahraničí sú stanovené počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Pri plánovaní trasy je tak potrebné overovať aj zákazy počas týchto dní a dovolenkovej sezóny.

Colná únia

Colná únia Európskej únie zahŕňa všetky štáty Európskej únie a Monaka. Pri preprave tovaru v rámci štátov EÚ sa clo neplatí a zdržovať prepravu nebudú ani kontroly. Colné kontroly sa vykonávajú na vonkajších hraniciach EÚ, teda skôr, než sa dostanú do niektorej z členských krajín. So zdržaním teda treba počítať najmä na hraniciach, veď bezpečnosť je dnes významným faktorom. Mimo EÚ sa clo neplatí pri vývoze a dovoze tovaru z/do Monaka, San Marina, Turecka či Andorry.

Zdroj: unsplash.com

Všetky tieto veci je pri preprave nutné vopred zvážiť a počítať s rizikovými faktormi, medzi ktoré patria aj vyššie spomínané obmedzenia.