Polícia Slovenskej republiky predvčerom v Košiciach kontrolovala nelegálne zamestnávanie Slovákov aj cudzincov. Prečo toľko ľudí pracuje načierno?

Na svojom Facebooku informovala, že sa tentokrát pod drobnohľad dostalo stavenisko v Košiciach. Kontrole sa podrobilo 85 osôb, z toho 78 Slovákov a 7 Ukrajincov. Výsledky odhalili, že všetci siedmi cudzinci a štrnásti Slováci pracovali na stavbe nelegálne. Ukrajincov príslušníci polície predviedli na oddelenie a vydali im rozhodnutie o administratívnom vyhostení s určeným dátumom na vycestovanie v lehote siedmich dní.

Ktoré krajiny sú na tom najhoršie?

Presné spočítanie všetkých financií získaných z nelegálnej práce je nemožné. Preto sa na jeho vypočítanie využívajú nepriame metódy. Najpoužívanejšou je DYMIMIC, pomocou ktorej sa odhaduje rozsiahlosť neohlásenej ekonomiky v Európskej únii.

V roku 2012 sa tak vyšplhala na 18,4 % z HDP, pričom sa pohybovala od 7,6 % v Rakúsku do 31,9 % v Bulharsku. Keby bola všetka táto nelegálna práca zaznamenaná, bolo by podľa Colina C. Williama celkom možné, že by sa napríklad výdavky na zdravotnú starostlivosť mohli zdvojnásobiť.

Prečo ľudia pracujú načierno?

Chyba nie je len v zamestnancoch, ale aj v zamestnávateľoch. Ovplyvňujú ich ekonomické, právne, inštitucionálne či sociálne faktory. Zamestnanec si napríklad nechce priznať plnú mzdu, pretože by prišiel o sociálne prídavky a zamestnávateľ by musel platiť vyššie dane. Podľa údajov z roku 2013 bola výhoda pre obe strany najčastejším dôvodom takejto nelegálnej práce.

Ktoré z prác sa najčastejšie vykonávajú nelegálne?

Podľa toho istého prieskumu sa nelegálna práca vykonáva najčastejšie v oblasti domácich opráv či renovácií (29 %), auto opráv (22 %), upratovania (15 %) či nakupovania jedla (12 %). Nelegálne pritom pracuje viac mužov ako žien. Najčastejšie takúto prácu vykonávajú ľudia bez zamestnania alebo ľudia vo veku od 15 do 24 rokov.