Dvadsaťročného Martina Trepáča sme sa opýtali, ako sa mu zatiaľ darí v poslaneckom kresle.

Dnes je to už niekoľko mesiacov, čo si poslancom v Trenčíne. Okrem toho si však aj študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Dá sa to všetko stíhať?

Časovo je to veľmi náročné, pretože to nie je len o zastupiteľstve, ktoré sa stretáva približne raz za mesiac od rána do večera. Som členom aj Komisie kultúry a cestovného ruchu, Cyklokomisie, Výboru mestskej časti Sever, školskej rady aj centra voľného času. Okrem toho sa zúčastňujem aj rôznych stretnutí s kolegami, primátorom alebo inými poslancami a medzitým ďalšie iné veci.

Čo všetko musí robiť taký poslanec?

Najdôležitejšou úlohou je hlasovanie a schvaľovanie na rokovaní, potom všetky výbory, komisie, rady, sobášenie, dávame nové návrhy, zmeny v našom meste a mohol by som menovať ďalej. Stále nám chodia emaily od zamestnancov mesta, musím vybavovať rôzne telefonáty a riešiť aj podnety a požiadavky občanov.

Musím si naštudovať rôzne dokumenty a materiály. Napríklad taký rozpočet sme schvaľovali tri mesiace. Ohľadom toho sme mali aj veľmi dlhé stretnutia a jedno dvojdňové výjazdové rokovanie. Naposledy nám prišlo niekoľko stoviek strán len ohľadom rozpočtu. To všetko je na čas veľmi náročné.

Vnímaš to ako svoju prácu?

Dá sa to brať ako práca, no ja to vnímam skôr ako poslanie. Aj keď je to veľmi náročné, tak ma to baví a som rád, že som sa tam dostal. Myslím si, že sa tešia aj tí, ktorí mi prejavili svoju dôveru a verili vo mňa.

Martin Trepáč

Martin Trepáč s osvedčením. Zdroj: facebook.com

Akým oblastiam sa plánuješ venovať?

Chcem a budem sa venovať všetkým oblastiam v našom meste, ale najviac športu, mládeži, kultúre a cestovnému ruchu. Týmto oblastiam sa venujem už dlhšiu dobu aj mimo poslaneckého mandátu a sú mi veľmi blízke.

Mám už aj konkrétne plány. Niektoré z nich som mal aj v predvolebnej kampani, ale mnohé požiadavky a nápady prichádzajú postupne. Veľa inšpirácie na ne čerpáme ako poslanci aj od podnetov ľudí.

Vedel by si nám prezradiť aj nejaké konkrétne plány, ktoré by si chcel naplniť?

Samozrejme. Čo sa týka oblasti kultúry, športu a mládeže by som chcel na našej letnej plavárni zorganizovať kultúrne podujatia dvoch typov. Tým prvým by boli dve akcie, počas ktorých by sa v plavárni postavilo pódium, zavolali by sme kapelu a dídžejov a spravili tak kultúrno-hudobné leto na plavárni. Je to však náročné zorganizovať aj kvôli bezpečnosti.

Druhý typ podujatia mám v pláne robiť častejšie. Cez deň by sa tam zorganizoval napríklad vodný futbal, pre deti by sa postavili nafukovacie hrady, všetko by bolo sprevádzané hudbou a dídžejom. Podujatie by pokračovalo až do večera a skončilo by večerným kúpaním.

Martin Trepáč

Výhľad na Trenčín. Zdroj: Mária Šmilňáková

Na tento plán mám veľa pozitívnych ohlasov ako od kolegov, tak aj od občanov. Potom mám aj nejaké plány z dlhodobého hľadiska, najmä tie investičné. O nich sa budeme počas celého roka rozprávať a následne ich aj realizovať.

V jednom z tvojich volebných bodov bolo naplánované aj dokončiť cyklotrasy. Je to stále aktuálne?

Áno. Chcel by som, aby sa cyklotrasa dokončila a aby začal v našom meste fungovať bikesharing. Dúfam, že sa to podarí. Myslím si, že by občania a aj turisti ocenia tak podujatia na plavárni, ako aj projekt s bicyklami.

Dlhšiu dobu sa venuješ aj dobrovoľníckym činnostiam. V roku 2017 sa ti zaň podarilo získať aj ocenenie Dobrovoľník roka 2017. Máš na dobrovoľníctvo popri práci stále čas?

Áno mám. Na to si vždy nájdem čas. Napríklad teraz nedávno sme pomáhali na prese jednej kresťanskej organizácii v Trenčíne.

Vo voľbách si kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie vo volebnom obvode číslo 3. Skončil si na šiestom mieste a predbehol tak aj známeho poslanca. Aké to bolo?

Najprv som nevedel či sa tam dostanem. A keďže som bol najmladší, tak ma veľmi prekvapilo, keď som zistil, že sa mi to podarilo. Je pre mňa úspech, že som sa dokázal hlasmi prebojovať medzi toľkých ťažkých kandidátov. Musel som veľmi zapracovať na kvalitnej predvolebnej kampani.

Najlepší pre mňa bol však osobný kontakt s občanmi, pretože som sa stretol s veľmi dobrými ohlasmi, čo ma povzbudilo k tomu, aby som si veril. Veľa vecí sa ako každý nováčik a každý jeden z nových poslancov stále len učím.