Prsník je uložený na veľkom prsnom svale , čiastočne i na prednom pílovitom svale. Oblasť jeho uloženia je ohraničená priebehom III. rebra zhora, VI. rebra zdola, laterálnym (bočným) okrajom hrudnej kosti z vnútornej a prednou axilárnou čiarou z vonkajšej strany. Priehlbina v strednej čiare medzi pravým a ľavým prsníkom sa nazýva sinus mammarum. Kožná ryha medzi spodným okrajom prsníka a stenou hrudníka sa označuje ako podpsníkový záhyb. V strede prsníka sa nachádza prsný dvorec – areola mammae, ktorého centrum tvorí prsná bradavka. Dvorec i bradavka sú výrazne pigmentované, na rozdiel od kože na povrchu prsníka, ktorá je tenká a svetlá. Prsný dvorec má na povrchu drobné hrbolčeky, ktoré vytvárajú a na ktorých povrch ústia rudimentárne mliečne žľazy. Nachádza sa tu i menší počet potných a mazových žliazok. Dvorec i bradavka obsahujú bunky hladkého svalstva – v dvorci sú usporiadané lúčovito, v papile špirálovito a upínajú sa do kože – pri podráždení sa preto dvorec zmenšuje a bradavka výraznejšie vyklenuje nad jej povrch.

Fakty o prsiach

1. Muži, ktorí sa pozerajú na ženské prsia minimálne 5 minút denne, si zlepšujú zdravotný stav. Pri tomto sledovaní dochádza k zvýšeniu srdečného tepu a k lepšej cirkulácii krvi.

2. Existuje takzvaný bradavkový orgazmus, ku ktorému dochádza vtedy, keď bradavky pri vzrušení stuhnú a vystúpia.

3. Poznáme 4 typy bradaviek – inverzné, zdrurené, ploché, normálne.

fatky o prsiach

4. Objem pŕs sa zväčšuje, ak je žena vzrušená. Objem sa môže zväčšiť až o 25%.

5. Špicaté bradavky hovoria o žene, že ide o ženu, ktorá je zameraná na kariériu, s ktorou si príliš neužijete.

6. Materské mlieko má na dojčatá rovnaký vplyv ako konope.Vyvolá pocit nasýtenia,  spokojnosti a únavy.

7. Najväčšie prsia sú v strede cyklu, pretože sa znásobí hladina estrogénu. V počas cyklu sa to môže zmeniť až o jednu veľkosť.

8. Žena s najväčšími prirodzenými prsiami je  Američanka Annie Hawkins-Turner s obvodom hrudníka až 177,8 cm.

9. Každá žena má jedno prso väčšie ako druhé – väčšinou ide o ľavé. S vlastnej skúsenosti to môžem potvrdiť. Tak isto je to aj s mužskými semenníkmi.

10.  Ženy s najväčšími prsiami žijú v krajinách, kde je zima. Vládnu krajiny ako Fínsko, Nórsko, Švedsko a Rusko. Ich veľkosť je v priemere D a viac.

Zdroj: omgfacts.com