Taliansky psychológ Giovanni Caputo uskutočnil na Univerzite v Urbine výskum, aby zistil, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď sa dvaja ľudia navzájom dlhodobo pozerajú do očí. Dlhodobý očný kontakt môže spôsobiť halucinácie. 

Najnovší výskum vám napovie, že ľudia majú najrozvinutejšiu víziu. Samozrejme, nemôžeme porovnávať naše oči s očami jastrabov, ktorí vidia perfektne aj o polnoci. Ľudské zaostrenie je však také presné, že ak vidíme niekoho, kto sa zdiaľky na nás pozerá, vieme jasne zistiť, či sa daná osoba pozerá na náš nos alebo sa hľadí priamo do našich očí.

Najnovšia štúdia preukázala, že ak sa naše oči sústredia na oči niekoho druhého dlhšiu dobu, môžu sa diať veci, o ktorých ste doteraz ani netušili. Náš zrakový orgán nás dokáže oklamať takým spôsobom, že sa môžeme niekedy dokonca stratiť v realite.

Taliansky výskum

Taliansky psychológ Giovanni Caputo uskutočnil na Univerzite v Urbine výskum, aby zistil, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď sa dvaja ľudia  navzájom dlhodobo pozerajú do očí.

Ide o reakcie v mozgu. Halucinácie môžu vzniknúť vtedy, ak sa všetky zmysly sústredia na zrak, ostatné sa „vypnú“. Zdroj: © Depositphotos.com

Spolu so svojim tímom prijal 40 zdravých dospelých jedincov, ktorých rozdelil do dvoch skupín. 20 ľudí bolo spárovaných s iným subjektom, ktorých odviedli do miestnosti so slabým svetlom. Potom boli požiadaní, aby sa nepozorovane pozerali do očí druhých 10 minút.

Ďalších 20 účastníkov požiadal, aby zamerali svoj pohľad na prázdnu stenu. Nikto z nich však nevedel, aký výskum sa na nich uskutočňuje.

Príznaky disociácie

Po úvodnom stretnutí vyplnil každý účastník dotazník, v ktorom vysvetlil, čím si počas testovania prešiel. Preukázalo sa, že ľudia, ktorí sa dlhú dobu pozerali do očí niekoho iného, zažili príznaky disociácie, ako napríklad pocity odtrhnutia od svojich tiel, stratili spojenie s realitou, zažili zmeny vo vnímaní zvukov a farieb a taktiež mali pocit, ako keby sa strácali v čase.

Čo je však najzaujímavejšie, väčšina ľudí zažila halucinácie.

Až 90% skúmaných ľudí potvrdilo, že videlo, ako sa ich spoluúčastníkom posunula tvár, že zažili skreslenie inej osoby niekoľkokrát počas desať minútového intervalu, iní tvrdili, že sa druhá osoba zmenila na monštrum alebo zviera. Niektoré zase postupne začali vidieť v neznámom človeku kamaráta, člena rodiny či dokonca aj vlastnú tvár.

Ako ju vidíte teraz vs ako ju vidíte po 10 minútach zízania do jej očí. Zdroj: © Pixabay / © Pexels

Samotný doktor Caputo nerozumie, akú hru to hrá s nami náš vlastný mozog. Nemá jednoznačnú odpoveď na to, prečo niektorí zažili halucinácie. Jedným z dôvodov môže byť zmyslová deprivácia, a teda to, že všetky ostatné zmysly okrem zraku sa „vypli“.

Počas neprerušované očného kontaktu môžeme zažiť pocity odlúčenia od reality. Zdroj: evanmarckatz.com

Zistenia potvrdili predchádzajúcu štúdiu, ktorá preukázala, že keď sa pozeráme dlhšiu dobu na objekt, máme sklon prežívať pocit takzvaného odpojenia od reality.

Otázkou ale je, že po prečítaní článku zažijete to isté kvôli vsugerovaniu alebo kvôli tomu, že to naozaj funguje.

Zdroj: Brightside.me