SHMÚ prináša predbežnú informáciu o zaznamenaní historicky najteplejšieho roka v histórii podľa prevádzky niektorých meteorologických staníc na území Slovenska. 

„Uvedené hodnotenie bolo pripravené z doposiaľ dostupných a spracovaných údajov SHMÚ. Podrobnejšiu analýzu pripravíme v najbližšom období,“ píšu na stránke.

V roku 2018 bola na doteraz najväčšom počte meteorologických a klimatologických staníc v rámci Slovenska dosiahnutá priemerná ročná teplota vzduchu 12,0 °C a viac. V Žihárci bola priemerná ročná teplota v roku 2018 dokonca až 13,0 °C, pričom dosiahnutie tejto hodnoty bolo zaznamenané vôbec prvýkrát v histórii meteorologických meraní na Slovensku, uvádza SHMÚ.

Upozorňujeme aj na náš nedávny rozhovor s klimatológom a zamestnancom SHMÚ Jozefom Pechom, ktorý hovorí, že tento rok bol naozaj extrémny, jar trvala len dva týždne.

Klimatická zmena posúva extrémy na inú úroveň, hovorí Pecho. Zdroj: Eva Jonisová

Rekordný bol aj predchádzajúci

„Na staniciach, ktoré v roku 2018 zaznamenali prekonanie doteraz najteplejšieho roka, je nová rekordná hodnota o 0,1 až 0,4 °C vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom (tento bol zaregistrovaný prevažne v roku 2014, avšak niekde aj v roku 2013, alebo 2015),“ hovoria meteorológovia.

SHMÚ tiež upozorňuje,  že najväčší rozdiel medzi novým a predošlým rekordom (0,4 °C) bol dosiahnutý na staniciach Bratislava-Koliba, Bratislava-letisko, Gabčíkovo a Banská Štiavnica.

Nižšie uvádzajú aj mapové spracovanie poradia ročnej priemernej teploty vzduchu za rok 2018 v histórii meraní na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku (teda od roku 1931, v prípade Hurbanova od roku 1901).

Poradie (umiestnenie) roku 2018 podľa priemernej ročnej teploty vzduchu na vybraných klimatologických staniciach v rámci územia Slovenska (na základe meraní SHMÚ od roku 1931, v Hurbanove od r. 1901). Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ (KMIS)