Amnesty International vydala prelomovú štúdiu o obťažovaní žien na Twitteri.

Na tomto jedinečnom projekte nazvanom „Troll Patrol“ sa zúčastnilo viac ako 6500 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo 150 krajín, ktorí triedili 228 000 tweetov zaslaných 778 političkám a novinárkam v Spojenom kráľovstve a USA v roku 2017.

V spolupráci so spoločnosťou Element AI zistili, že jeden z desiatich tweetov, zmieňujúcich čierne političky a novinárky, je hrubý, obťažujúci alebo problematický. Podľa výpočtov Amnesty International bolo ženám v štúdii zaslaných v priebehu roka 1,1 milióna hrubých alebo problematických tweetov, čo predstavuje jeden obťažujúci príspevok v priemerne každých 30 sekúnd.

Zdroj: pexels.com

Ženy čiernej pleti sú terčami útokov častejšie

S pomocou technologických expertov a expertiek a tiež s tisícmi dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vytvorili najväčší globálny dokument o online obťažovaní žien na svete. Troll Patrol dal hmatateľné dôkazy a dáta na podloženie toho, čo ženy hovoria už dlho – Twitter je miesto, kde rasizmus, mizogýnia a homofóbia nekontrolovateľne prekvitajú.

„Zistili sme, že hoci obťažovanie sa týka žien všeobecne, ženy inej ako bielej farby pleti a špeciálne čierne ženy sú terčami útokov oveľa častejšie. Twitter ignorovaním a tichým tolerovaním tohto problému zlyhal v ochrane žien a, naopak, prispel k ich umlčiavaniu,“ hovorí riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda.

Táto štúdia je súčasťou dlhodobého partnerstva medzi organizáciou Amnesty International a Element AI. Političky zaradené do vzorky pochádzajú z amerického a britského politického prostredia. Medzi novinárky boli zaradené autorky z rôznorodých amerických a britských médií, vrátane The Daily Mail, New York Times, Guardian, The Sun, GalDem, Pink News a Breitbart.

Twitter údaje o rozsahu a druhu obťažovania na svojej platforme dodnes nepublikoval, a to aj napriek tomu, že ho o to Amnesty International opakovane žiadala. Toto ignorovanie problému znemožňuje zistiť reálny rozsah problému a sťažuje navrhovanie efektívnych riešení.

Zdroj: unsplash.com

1,1 milióna tweetov

U žien inej ako bielej farby pleti je pravdepodobnosť, že sa stanú terčom útokov na Twitteri, o 34 % vyššia ako v prípade bielych žien. U čiernych žien je táto pravdepodobnosť dokonca o 84 % vyššia, než je to u bielych žien. Kým v prípade čiernych žien bol problematický 1 z 10 tweetov, u bielych žien ide o 1 z 15 tweetov.

Spomedzi tweetov v štúdi bolo zaradených medzi problematické alebo obťažujúce až 7,1 %. To predstavuje ročne dovedna 1,1 milióna tweetov, útočiacich alebo urážajúcich 778 žien v priemere raz za 30 sekúnd. Obťažovanie žien v online priestore sa týka žien naprieč politickým spektrom a médiami, bez ohľadu na ich zaradenie k pravici alebo ľavici.

„Dobrovoľníci a dobrovoľníčky venovali spracovaniu analýzy neuveriteľných 2500 hodín. Vďaka tomu sme dokázali získať dôležité dáta za zlomok času, ktorý by potreboval jeden výskumník Amnesty International. Naše zistenia snáď Twitter inšpirujú k zmene a vytvoreniu politík, jasne bojujúcich proti útokom a online šikane,“ hovorí Rado Sloboda.

Situáciu Amnesty International reflektuje aj v správe Toxic Twitter, ktorá sa zaoberala obťažovaním na tejto sociálnej sieti a bola úvodom k výskumu Troll Patrol.

„Násilie a obťažovanie žien na Twitteri musí skončiť, obzvlášť v tomto rozsahu. Neschopnosť Twitteru plniť adekvátne svoje povinnosti týkajúce sa ľudských práv v súvislosti s násilím a obťažovaním pomáha užívateľky tejto platformy naďalej umlčiavať a šikanovať. Spoločnosť musí bezodkladne podniknúť konkrétne kroky a hľadať účinné riešenia tohto problému,“ dodáva Rado Sloboda.