Magazín Forbes aj tento rok prináša rebríček najúspešnejších a najbohatších biznismenov Slovenska.

Na čele sa stále drží Andrej Babiš, český premiér v demisii so slovenskými koreňmi. Oproti minulému roku si najviac polepšil Jaroslav Haščák, ktorý svoj majetok rozšíril o úctyhodných 90 miliónov eur.

1. Andrej Babiš (63)

Jeho majetok vyčíslil Forbes na neuveriteľných 3,4 miliardy eur. Za hlavný zdroj príjmov sa uvádza poľnohospodárstvo, Babiš však podniká aj v ché­mii, po­tra­vi­nár­stve a zdra­vot­níc­tve. Medzi sféry jeho vplyvu patria firmy Agrofert, Deza, Lovochemie, Mafra a Kostelecké uzeniny.

Zdroj: wikipedia.org

2. Ivan Chrenko (50)

Druhým miliardárom v rebríčku je developer Ivan Chrenko, ktorý je aj finančne najúspešnejší Slovák žijúci v domovskej krajine. Jeho majetok sa odhaduje na 1,13 miliardy eur. Jeho hlavným aktívom zostáva developerská skupina HB Reavis. Koncom minulého roka HB Reavis úspešne ukončil predaj prvého londýnskeho projektu 33 Central americkej banke Wells Fargo za 300 miliónov eur. Veľký krok pre spoločnosť predstavuje aj kúpa londýnskeho projektu One Waterloo za takmer 250 miliónov libier.

Zdroj: forbes.sk

    3. Jaroslav Haščák (48)

Vlastní majetok v hodnote 830 miliónov eur. Haš­čák je par­tnerom spo­loč­nosti Penta, ktorá patrí me­dzi dl­ho­dobých in­ves­to­rov. Ku koncu vlaňajška dosiahli čisté aktíva skupiny hodnotu takmer 1,9 miliardy eur a jej zisk 236 miliónov.

Zdroj: facebook.com

    4. Milan Fiľo (50)

Slovák žijúci v Prahe podniká v papiernictve. Ružomberská papierenská fabrika Mondi SCP, v ktorej vlastní 49 percent, mu vlani priniesla dividendu 20 miliónov eur a rozšírila tak jeho majetok. Firme sa darilo, jej zisk síce medziročne poklesol, no zároveň v nej prebieha obrovská modernizácia za 310 miliónov eur, ktorá prinesie 300-tisíc ton papiera ročne. Majetok Fiľa sa odhaduje na 670 miliónov eur.

    5. Miroslav Trnka (57)

Pod­ni­ka­teľ, za­kla­da­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ slo­ven­skej soft­vé­ro­vej an­ti­ví­ru­so­vej firmy ESET. Okrem IT sa však venuje aj iným aktivitám. V rodnej Trnave napríklad tento rok uviedol do života kultúrno-spoločenské centrum Nádvorie, do ktorého investoval okolo 15 miliónov eur. Začal tiež rozvíjať menší rodinný gastro biznis. Pod Trnka Gastronomy spadá trnavská kaviareň Thalmeiner, reštaurácia Akadémia, pekáreň Chlieb Náš aj koncept White Dragon v bratislavskom Binariu. Majetok Miroslava Trnku dosahuje 640 miliónov eur.

Zdroj: wikipedia.org

 

6. Pe­ter Paško – IT oblasť, Eset 620 mil. eur
7. Ru­dolf Hrubý – IT oblasť, Eset 610 mil. eur
8. To­máš Chre­nek – hutníctvo 580 mil. eur
9. Jo­zef a Pat­rik Tká­čovci – J&T Finance Group 550 mil. eur
10. Ivan Ja­ka­bo­vič – J&T Finance Group 530 mil. eur
11. Mar­tin Kú­šik – správa majetku 440 mil. eur
12. Ev­žen Balko – hutníctvo 400 mil. eur
13. Má­ria Blaš­ková – hutníctvo, priemysel, zdravotníctvo 400 mil. eur
14. Ján Mo­der – hutníctvo, priemysel, zdravotníctvo 400 mil. eur
15. Ri­chard Marko – IT oblasť, Eset 340 mil. eur
16. Ma­roš Grund – IT oblasť, Eset 330 mil. eur
17. An­ton Za­jac – IT oblasť, Eset 250 mil. eur
18. Jo­zef Br­hel a ro­dina – energetika, IT 200 mil. eur
19. Jo­zef Orav­kin – Penta Investments 200 mil. eur
20. De­di­čia Vi­liama Pan­číka – development 200 mil. eur
21. Ivan Kmot­rík – obaly, tlačiarne 150 mil. eur
22. Mi­chal La­zar – strojárstvo, vagóny 150 mil. eur
23. Sla­vo­mír Ha­tina – petrochémia 120 mil. eur
24. Ale­xej Bil­ja­jev – strojárstvo, vagóny 110 mil. eur
25. Pe­ter Lu­keš – IT, reality, herný priemysel 100 mil. eur
26. Ju­raj Ši­roký – stavebníctvo, chémia, investovanie 100 mil. eur
27. Jo­zef An­to­šík – papierenstvo 90 mil. eur
28. Mar­tin Blaš­ko­vič – strojárstvo, herný biznis 80 mil. eur
29. Vla­di­mír Poór – strojárstvo, farmácia 80 mil. eur
30. Ján Sa­bol – poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemysel 70 mil. eur

Zdroj: forbes.sk